Pisma dla przedsiębiorców

Wzór pozwu: pozew o zapłatę, pozew wspólnika spółki,
pozew z weksla, pozew przeciwko członkowi zarządu.

Wzór umowy: umowa najmu,umowa spółki, wzór ugody,
deklaracja wekslowa, kompensata, umowa sprzedaży.

Pisma dla konsumentów

Wzór pozwu: pozew o alimenty, pozew o zapłatę czynszu,
powództwo przeciwegzekucyjne, pozew o eksmisję.

Wzór umowy: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa darowizny,
umowa sprzedaży samochodu, umowa pożyczki, umowa użyczenia.

Baza wiedzy

praktyczne porady i komentarze zawierające odpowiedzi na pytania
dotyczące stosowania prawa

publikacje dotyczące prawa cywilnego, prawa gospodarczego,
zasad prowadzenia firmy w Internecie, nieruchomości, spadków

Dlaczego warto korzystać z Ecrita

Chcesz napisać umowę, ale nie wiesz, jakie postanowienia mogą się w niej znaleźć? Zamierzasz napisać pozew do sądu? Szukasz informacji o obowiązującym prawie? Pomoże Ci w tym serwis Ecrit.pl. Z Ecrit.pl napisanie umowy i pozwu jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku posługiwania się popularnymi wzorami.