Pisma dla konsumentów

Oświadczenie o potrąceniu

Oświadczenie o potrąceniu

Wzór oświadczenia o potrąceniu

Potrącenie wierzytelności na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie jest dokonane z chwilą dotarcia do niej oświadczenia w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią. Do skuteczności potrącenia nie jest wymagana zgoda drugiej strony na potrącenie.
zobaczjakdziala.jpg