Pisma dla konsumentów

Umowa darowizny rzeczy ruchomej

Umowa darowizny rzeczy ruchomej

Wzór umowy darowizny rzeczy ruchomej

Umowa, na podstawie której darczyńca nieodpłatnie daruje obdarowanemu rzecz ruchomą (przenosi ją na własność). Umowa darowizny jest nieodpłatna, co oznacza, iż darczyńca, dokonując na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania umowy darowizny, ani też w przyszłości. Nabycie rzeczy w drodze darowizny jest opodatkowane (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. 2009 Nr 93, poz. 768 ze zm.).
zobaczjakdziala.jpg