Pisma dla konsumentów

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zabezpieczeniem zadatkiem

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zabezpieczeniem zadatkiem

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z zabezpieczeniem zadatkiem

W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Na podstawie niniejszej umowy sprzedający zobowiązuje się sprzedać, a kupujący - kupić nieruchomość - poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego przyrzeczonej umowy sprzedaży. Jeśli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie ma formy aktu notarialnego, a któraś ze stron odmówi zawarcia umowy przyrzeczonej, nie będzie można jej do tego zmusić na drodze sądowej. W umowie przedwstępnej można określić termin w jakim umowa przyrzeczona ma zostać zawarta. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek (kwota pieniędzy, rzadziej rzecz) dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
zobaczjakdziala.jpg