Pisma dla konsumentów

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia

Wzór umowy użyczenia

Umowa, na podstawie której użyczający zezwala biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (np. samochodu, mieszkania). Jeżeli używanie ma być odpłatne, należy wybrać wzór umowy najmu. Przedmiotem umowy użyczenia może być każda rzecz. Użyczający nie musi być właścicielem rzeczy, wystarczy że jest jej posiadaczem.
zobaczjakdziala.jpg