Pisma dla przedsiębiorców

Kompensata wierzytelności - jednostronna

Kompensata wierzytelności - jednostronna

Wzór kompensaty wierzytelności - jednostronna

Oświadczenie, na podstawie którego w sytuacji, w której dwie strony są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami, jedna z nich dokonuje potrącenia wierzytelności, bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Więcej informacji na temat kompensaty bez zgody drugiej strony znajduje się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg