Pisma dla przedsiębiorców

Nieodpłatne zwolnienie dłużnika z długu

Nieodpłatne zwolnienie dłużnika z długu

Wzór nieodpłatnego zwolnienia dłużnika z długu

Umowa pozwalająca na zwolnienie dłużnika z długu w całości lub części. Zwolnienie z długu jest umową zawieraną między wierzycielem a dłużnikiem. W jej wyniku dłużnik przestaje być zobowiązany do spełnienia świadczenia (np. zapłaty) – jego zobowiązanie wygasa. Do zwolnienia z długu nie wystarcza samo oświadczenie wierzyciela, zrzekającego się przysługującej mu wierzytelności, bowiem dłużnik musi zwolnienie przyjąć. Zwolnienie z długu może być dokonane odpłatnie lub pod tytułem darmym. Od zwolnienia z długu należy odróżnić pactum de non petendo. Jest to umowa między wierzycielem a dłużnikiem, w której wierzyciel zobowiązuje się do niedochodzenia roszczenia wobec dłużnika przez czas oznaczony lub bezterminowo.
zobaczjakdziala.jpg