Pisma dla przedsiębiorców

Pozew nadawcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zaginięcia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew nadawcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zaginięcia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Wzór pozwu nadawcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zaginięcia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew składany przez nadawcę przesyłki przeciwko przewoźnikowi w przypadku, gdy doszło do zaginięcia przesyłki w krajowym transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami prawa przewozowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł
zobaczjakdziala.jpg