Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o odsetki sankcyjne za stosowanie dłuższych niż 30 dni terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Pozew o odsetki sankcyjne za stosowanie dłuższych niż 30 dni terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Wzór pozwu o odsetki sankcyjne za stosowanie dłuższych niż 30 dni terminów zapłaty w transakcjach handlowych

W przypadku stosowania w umowach między przedsiębiorcami terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, strona umowy oczekująca na zapłatę ma prawo naliczać swojemu kontrahentowi odsetki ustawowe począwszy od 31 dnia od spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia rachunku lub faktury. Odsetki te można naliczać, mimo iż kontrahent nie jest w opóźnieniu w zapłacie. Jest to sankacja za stosowanie zbyt długich terminów zapłaty.
zobaczjakdziala.jpg