Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o odsetki za opóźnienie w zapłacie

Pozew o odsetki za opóźnienie w zapłacie

Wzór pozwu o odsetki za opóźnienie w zapłacie

Odsetki od sumy pieniężnej stanowią rekompensatę za opóźnienie w zapłacie. Należą się one tylko wówczas, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe, które są określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.Więcej informacji na temat odsetek znajduje się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg