Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie zaakceptowanego przez dłużnika rachunku

Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie zaakceptowanego przez dłużnika rachunku

Wzór pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie zaakceptowanego przez dłużnika rachunku

Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, którego podstawą jest dokument - zaakceptowany przez dłużnika rachunek. Postępowanie nakazowe jest postępowaniem odrębnym, zmierzającym do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik nie kwestionuje swojego długu. Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000 zł.
zobaczjakdziala.jpg