Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o wydanie nieruchomości i lokalu użytkowego po wypowiedzeniu najmu z powodu zaległości w zapłacie czynszu

Pozew o wydanie nieruchomości i lokalu użytkowego po wypowiedzeniu najmu z powodu zaległości w zapłacie czynszu

Wzór pozwu o wydanie nieruchomości i lokalu użytkowego po wypowiedzeniu najmu z powodu zaległości w zapłacie czynszu

Pozew o eksmisję z lokalu użytkowego lub wydanie nieruchomości, po wypowiedzeniu najmu z powodu zaległości w zapłacie czynszu. Lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.
zobaczjakdziala.jpg