Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o wydanie przedmiotu pożyczki

Pozew o wydanie przedmiotu pożyczki

Wzór pozwu o wydanie przedmiotu pożyczki

Pozew składany przez pożyczkobiorcę przeciwko pożyczkodawcy w przypadku, gdy po zawarciu umowy pożyczkodawca nie przekazał pożyczkobiorcy pieniędzy zgodnie z umową. Należy przy tym pamiętać, iż dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000zł.
zobaczjakdziala.jpg