Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zapłatę weksla własnego w postępowaniu nakazowym

Pozew o zapłatę weksla własnego w postępowaniu nakazowym

Wzór pozwu o zapłatę weksla własnego w postępowaniu nakazowym

Pozew składany przez osobę, która dysponuje wystawionym przez dłużnika wekslem własnym. Weksel własny to taki weksel, w którym sam wystawca przyrzeka bezwarunkową zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wskazanej osoby. Postępowanie nakazowe jest postępowaniem odrębnym, zmierzającym do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela w sytuacji, gdy wierzyciel dysponuje wskazanymi w Kodeksie postępowania cywilnego dokumentami, np. wystawionym przez dłużnika wekslem.
zobaczjakdziala.jpg