Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zapłatę - zwrot ceny w związku z odstąpieniem od umowy spowodowanym wadami rzeczy sprzedanej

Pozew o zapłatę - zwrot ceny w związku z odstąpieniem od umowy spowodowanym wadami rzeczy sprzedanej

Wzór pozwu o zapłatę - zwrot ceny w związku z odstąpieniem od umowy spowodowanym wadami rzeczy sprzedanej

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu wystąpienia wad rzeczy sprzedanej. Wśród wad wyróżnia się wady fizyczne (w przypadku gdy zmniejszają wartość lub użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym) oraz wady prawne (gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej). Jednym z uprawnień kupującego z rękojmi jest odstąpienie od umowy z powodu wad sprzedanej rzeczy. Kupujący ma wówczas prawo żądać zwrotu zapłaconej ceny. Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000zł
zobaczjakdziala.jpg