Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zwrot nienależnego świadczenia

Pozew o zwrot nienależnego świadczenia

Wzór pozwu o zwrot nienależnego świadczenia

Pozew składany w razie dokonania omyłkowej wpłaty osobie, która nie była wierzycielem lub w razie omyłkowej wpłaty wierzycielowi wyższej kwoty niż należna (np. dwukrotnej zapłaty za tę samą fakturę). Zgodnie z Kodeksem cywilnym świadczenie jest nienależne, gdy: 1. ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany; 2. ten, kto je spełnił nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył; 3. podstawa świadczenia odpadła; 4. zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty; 5. jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
zobaczjakdziala.jpg