Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zwrot pożyczki

Pozew o zwrot pożyczki

Wzór pozwu o zwrot pożyczki

Pozew składany przez pożyczkodawcę w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki w umówionym terminie. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.
Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000 zł
zobaczjakdziala.jpg