Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zwrot zadatku w podwójnej wysokości

Pozew o zwrot zadatku w podwójnej wysokości

Wzór pozwu o zwrot zadatku w podwójnej wysokości

Pozew składany przez osobę, która dała zadatek mający zabezpieczać wykonanie umowy. Ma ona prawo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, jeśli z powodu niewykonania umowy przez drugą stronę odstąpiła od umowy. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek (kwota pieniędzy, rzadziej rzecz) dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
Wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł
zobaczjakdziala.jpg