Pisma dla przedsiębiorców

Pozew odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie uszkodzenia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie uszkodzenia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Wzór pozwu odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie uszkodzenia przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew składany przez odbiorcę przesyłki przeciwko przewoźnikowi w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia przesyłki w krajowym transporcie drogowym i uszkodzoną przesyłkę odbiorca odebrał. Zgodnie z przepisami prawa przewozowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji.
zobaczjakdziala.jpg