Pisma dla przedsiębiorców

Pozew odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zwłoki w przewozie przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zwłoki w przewozie przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Wzór pozwu odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zwłoki w przewozie przesyłki w krajowym transporcie drogowym

Pozew odbiorcy przesyłki przeciw przewoźnikowi o odszkodowanie w razie zwłoki w przewozie przesyłki w krajowym transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami prawa przewozowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
zobaczjakdziala.jpg