Pisma dla przedsiębiorców

Pozew podwykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Pozew podwykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Wzór pozwu podwykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Podwykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane albo od wykonawcy, z którym zawarł umowę, ale bezpośrednio od inwestora, mimo iż z inwestorem nie wiąże go umowa.
Warunkiem odpowiedzialności inwestora jest jego zgoda na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Zgoda taka może zostać wyrażona w dowolny sposób. Więcej informacji na temat gwarancji zapłaty za roboty budowlane znajduje się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg