Pisma dla przedsiębiorców

Pozew pracodawcy o zwrot nienależnego wynagrodzenia za pracę

Pozew pracodawcy o zwrot nienależnego wynagrodzenia za pracę

Wzór pozwu pracodawcy o zwrot nienależnego wynagrodzenia za pracę

Pozew składany przez pracodawcę przeciwko pracownikowi w przypadku, gdy omyłkowo wypłacono pracownikowi wynagrodzenie wyższe niż należne. Takie wynagrodzenie uważane jest wówczas za bezpodstawne wzbogacenie, gdyż jest to świadczenie nienależne.
zobaczjakdziala.jpg