Pisma dla przedsiębiorców

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. o zapłatę zobowiązań spółki

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. o zapłatę zobowiązań spółki

Wzór pozwu przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. o zapłatę zbowiązania spółki

Członek zarządu spółki z o.o. odpowiada swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności z art. 299 § 1 KSH, jeżeli udowodnią, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Członkowie zarządu będą także wtedy zwolnieni od odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że niezgłoszenie powyższych wniosków nastąpiło nie z ich winy albo że stan interesów spółki nie uzasadnił wniosku o zgłoszenie upadłości.
zobaczjakdziala.jpg