Pisma dla przedsiębiorców

Pozew wykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Pozew wykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Wzór pozwu wykonawcy przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

Pozew składany przez wykonawcę przeciwko inwestorowi o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Przez umowę o roboty budowlane inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Wartość przedmiotu sporu ponad 10.000 zł
zobaczjakdziala.jpg