Pisma dla przedsiębiorców

Przystąpienie do długu

Przystąpienie do długu

Wzór przystąpienia do długu

Umowa, na podstawie której do istniejącego długu przystępuje nowy podmiot. Tym różni się od przejęcia długu, że w przypadku przejęcia długu dotychczasowy dłużnik zostaje z niego zwolniony, a przy przystąpieniu do długu dotychczasowy dłużnik nadal ponosi odpowiedzialność za dług.
zobaczjakdziala.jpg