Pisma dla przedsiębiorców

Ugoda - rozłożenie długu na raty

Ugoda - rozłożenie długu na raty

Wzór ugody - rozłożenie długu na raty

Ugoda jest umową, w której strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Niniejsza ugoda stanowi porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem, w którym strony rozkładają dług na raty i przewidują konsekwencje niewywiązania się z ugody przez dłużnika. Zasadniczą funkcją takiej umowy jest likwidowanie w sposób kompromisowy konfliktów w zakresie stosunków cywilnoprawnych.
zobaczjakdziala.jpg