Pisma dla przedsiębiorców

Umowa dzierżawy dla przedsiębiorców

Umowa dzierżawy dla przedsiębiorców

Wzór umowy dzierżawy dla przedsiębiorców

Na mocy umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Od najmu dzierżawę różni uprawnienie dzierżawcy do pobierania pożytków z rzeczy, natomiast od użyczenia różni ją odpłatność.
zobaczjakdziala.jpg