Pisma dla przedsiębiorców

Umowa komisu samochodu - sprzedaży

Umowa komisu samochodu - sprzedaży

Wzór umowy komisu samochodu - sprzedaży

Umowa, na podstawie której właściciel oddaje samochód do komisu w celu jego sprzedaży przez prowadzącego komis. Przedmiotem zobowiązania komisanta (przyjmującego zlecenie) jest sprzedaż samochodu na rachunek komitenta (właściciela samochodu), lecz we własnym imieniu. Umowa komisu jest umową odpłatną, bowiem komisant w zamian za swoje usługi ma prawo do wynagrodzenia (prowizji).
zobaczjakdziala.jpg