Pisma dla przedsiębiorców

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony

Umowa, na podstawie której oddawany jest w najem na czas oznaczony lokal użytkowy. Lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. W przypadku chęci oddania lokalu do używania nieodpłatnie, należy wybrać wzór umowy użyczenia.
zobaczjakdziala.jpg