Pisma dla przedsiębiorców

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Umowa, na podstawie której oddawany jest w najem na czas nieoznaczony lokal użytkowy. Lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. W przypadku chęci oddania lokalu do używania nieodpłatnie, należy wybrać wzór umowy użyczenia.
zobaczjakdziala.jpg