Pisma dla przedsiębiorców

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

Wzór umowy spółki cywilnej

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, co oznacza między innymi to, że stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy, a nie spółka. Spółka cywilna to stosunek prawny, którego źródłem jest umowa, poprzez którą jej strony, czyli wspólnicy, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiedzialni są solidarnie wszyscy wspólnicy, którzy odpowiadają zarówno majątkiem wspólnym wynikającym ze stosunku spółki cywilnej, jak i majątkami osobistymi.
zobaczjakdziala.jpg