Pisma dla przedsiębiorców

Umowa sprzedaży akcji w spółce akcyjnej

Umowa sprzedaży akcji w spółce akcyjnej

Wzór umowy sprzedaży akcji w spółce akcyjnej

Umowa, na podstawie których dochodzi do sprzedaży akcji w spółce akcyjnej. Akcje spółki są zbywalne. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku, gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
zobaczjakdziala.jpg