Pisma dla przedsiębiorców

Umowa sprzedaży na próbę

Umowa sprzedaży na próbę

Wzór umowy sprzedaży na próbę

Umowa, na podstawie której kupujący stanie się właścicielem rzeczy dopiero wtedy, gdy po jej wypróbowaniu uzna ją za przydatną. Jest więc to umowa warunkowa, gdzie mamy do czynienia z warunkiem potestatywnym, to jest takim, który ziszczenie się uzależnia się całkowicie od uznania kupującego. Wyrażenie aprobaty przez kupującego może przybrać formę oświadczenia złożonego pisemnie lub ustnie albo formę dorozumianą, np. przez zapłatę ceny.
zobaczjakdziala.jpg