Pisma dla przedsiębiorców

Umowa sprzedaży towaru

Umowa sprzedaży towaru

Wzór umowy sprzedaży towaru

Umowa, na podstawie której sprzedający sprzedaje towar handlowy. Sprzedaż oznacza, że sprzedający przenosi na kupującego własność towaru handlowego i wydaje mu go, a kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ze swojej istoty umowa sprzedaży ma charakter odpłatny, a więc w przypadku, gdy z treści umowy wynika, że nabywca nie ma obowiązku zapłaty ceny, czynność prawną należy kwalifikować jako umowę darowizny a nie umowę sprzedaży. Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia. Szczegółowe informacje o sprzedaży znajdują się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg