Pisma dla przedsiębiorców

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o. o.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o. o.

Wzór umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa, na podstawie których dochodzi do sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej.
zobaczjakdziala.jpg