Pisma dla przedsiębiorców

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Wzór umowy sprzedaży wierzytelności pieniężnej

Umowa, na podstawie której dotychczasowy wierzyciel sprzedaje nabywcy wierzytelność pieniężną (prawo żądania zapłaty), która mu przysługuje wobec dłużnika. Nabywca staje się nowym wierzycielem.
zobaczjakdziala.jpg