Pisma dla przedsiębiorców

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej

Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej

Wzór umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej

Zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie wierzytelności. Polega na obciążeniu rzeczy prawem na rzecz zastawcy. Jeśli wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym nie zostanie spłacona, zastawca może z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami odzyskać należne mu kwoty z przedmiotu zastawu rejestrowego. Do powstania zastawu rejestrowego oprócz zawarcia umowy potrzebny jest wpis do rejestru zastawów. Rejestry zastawów prowadzą sady rejonowe (sądy gospodarcze).
zobaczjakdziala.jpg