Pisma dla przedsiębiorców

Umowa wykorzystania wizerunku

Umowa wykorzystania wizerunku

Umowa, na podstawie której twórca utworu może korzystać z wizerunku osoby w nim utrwalonej. Umowa zawiera wymaganą klauzulę zgody osoby użyczającej swojego wizerunku oraz ewentualne sankcje za cofnięcie tejże zgody. Umowa także reguluje ewentualny zakres korzystania z utworu przez osobę, która użyczyła swojego wizerunku.
zobaczjakdziala.jpg