Pisma dla przedsiębiorców

Umowa zlecenia - prawo gospodarcze

Umowa zlecenia - prawo gospodarcze

Wzór umowy zlecenia - prawo gospodarcze

Umowa, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do spełniania określonych czynności. W odróżnieniu od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu, przy umowie zlecenia nie jest wymagane osiągnięcie określonego rezultatu, lecz staranne działanie w celu wykonania czynności. Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są regulowane innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W przypadku braku regulacji umownej przyjmuje się, iż przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je za wynagrodzeniem. Więcej informacji na temat umowy zlecenia znajduje się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg