Pisma dla przedsiębiorców

Umowna kompensata wierzytelności - dwustronna

Umowna kompensata wierzytelności - dwustronna

Wzór umowy kompensaty wierzytelności - dwustronna

Umowa, na podstawie której dwie strony będące jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami dokonują wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności. W wyniku potrącenia obie wierzytelności zostają umorzone do wysokości wierzytelności mniejszej. Potrącenia dokonuje się przez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
zobaczjakdziala.jpg