O nas

Chcesz napisać umowę, ale nie wiesz, jakie postanowienia mogą się w niej znaleźć? Zamierzasz napisać pozew do sądu? Szukasz informacji o obowiązującym prawie? Pomoże Ci w tym serwis Ecrit.pl.

Z Ecrit.pl napisanie umowy i pozwu jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku posługiwania się popularnymi wzorami.

Ecrit.pl to innowacyjny portal pomocy prawnej, oferujący usługi o zakresie niespotykanym powszechnie w innych serwisach tego typu. Ecrit.pl został stworzony z myślą o szerszym, łatwiejszym - i przede wszystkim tańszym - dostępie do usług prawnych w Polsce.

Za pomocą naszego portalu otrzymasz dostęp do trzech podstawowych usług:

 • Umowy oraz pozwy i wnioski w sprawach gospodarczych
  Usługa ta pozwoli Ci szybko i profesjonalnie stworzyć dokument o pożądanej treści, zapewniając wszystkie jego niezbędne elementy i eliminując te, które mogłyby być niekorzystne dla Twojej firmy.
 • Umowy oraz pozwy i wnioski w sprawach cywilnych
  Dzięki tej usłudze skuteczna ochrona lub efektywne wyegzekwowanie przysługujących Tobie praw już nigdy nie będzie sprawiało problemu.
 • Baza wiedzy
  Wgląd do zgromadzonej przez Ecrit.pl bazy artykułów, komentarzy czy informacji pozwoli Tobie uzyskać niezbędne wiadomości z zakresu interesujących Cię dziedzin prawa, a także zapewni Ci dostęp do fachowych porad prawnych dotyczących działań, jakie powinieneś podjąć w danej sprawie.


Wyjątkowość Ecrit.pl polega przede wszystkim na unikalnych możliwościach, których trudno się doszukiwać w innych serwisach. U nas nie dostaniesz wielokrotnie powielanego szablonu lub przykładowego dokumentu, który mógłby być niedostosowany do Twoich potrzeb - a przez to, potencjalnie szkodliwy dla Ciebie lub Twojej działalności gospodarczej.

U nas to Ty tworzysz dokument,
który będzie w 100% uwzględniać Twoją indywidualną sytuację życiową lub biznesową.

Tylko w Ecrit.pl, sporządzając dokument w ramach specjalnego kreatora, zostaniesz poprowadzony, krok po kroku, przez kolejne etapy tworzenia pisma, a system przyjaznych wskazówek zagwarantuje prawidłowe pod względem prawnym, jak i merytorycznym, wprowadzanie treści. Zostaniesz również poinformowany, które zapisy mogą zostać pominięte lub zmodyfikowane i jakie będą skutki prawne takiego działania. Ponadto portal zapewni Ci niezbędną wiedzę, jakie dokumenty należy załączyć, w jaki sposób opłacić sporządzone pismo, gdzie je złożyć oraz jakie dalsze czynności należy podjąć.

Dzięki Ecrit.pl możesz być pewien, że tworzony przez Ciebie dokument uwzględnia szybko zmieniające się przepisy prawa zarówno krajowego, jak i europejskiego.

Portal Ecrit.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, radców prawnych i adwokatów, a to daje Ci gwarancję, że przygotowywane przez Ciebie umowy, pozwy i inne pisma będą zawsze zgodne z prawem, a dzięki temu - skuteczne.

Ecrit.pl:
 • konkretny rezultat w postaci gotowego dokumentu, zindywidualizowanego dla Twoich potrzeb;
 • jasne porady i wskazówki, dostosowane do konkretnej sytuacji życiowej lub biznesowej;
 • gwarancja skuteczności oraz zgodności z aktualnym stanem prawnym kreowanych dokumentów poprzez powierzenie ich stworzenia praktykującym adwokatom i radcom prawnym.
Informujemy, żę ECDF Prawo sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1 na realizację projektu "ECRIT.PL innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny system sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej".Zapytania ofertowe


17.01.2012 Zapytanie ofertowe w zakresie usługi techniczne związane z funkcjonowaniem serwera wraz z łączem internetowym oraz bieżącym doradztwem informatycznym.
Oferta oraz formularz odpowiedzi