Przydatne informacje

14.10.2013

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo –akcyjnych w 2014 roku

17 września 2013 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, zakładającej przede wszystkim wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. W założeniu projektu ustawy w przypadku obu wymienionych spółek handlowych opodatkowaniu miałby podlegać w pierwszej kolejności przychód spółki, jako osoby prawnej, a w drugiej kolejności zysk jej wspólników.

W trakcie prac komisji sejmowych rozgorzała dyskusja w przedmiocie nałożenia podatku od osób pranych (CIT) na spółki komandytowe. Ostatecznie uznano jednakże, iż w przypadku spółek komandytowych nie dochodzi do agresywnych optymalizacji i w związku z tym spółki komandytowe należy wyłączyć spod podwójnego opodatkowania.

Dnia 9 października 2013 r. podkomisja ds. monitorowania systemu podatkowego przyjęła zmianę projektu ustawy, wyłączającą spółki komandytowe spod opodatkowania. Projekt ustawy czeka obecnie na drugie czytanie w Sejmie.

wróć

28.10.2013

Sąd może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania adresu pozwanego

...

więcej

24.10.2013

Zmiana wzorów formularzy do ZUS oraz formularzy statystycznych

...

więcej

07.10.2013

Wyrok o nieważności uchwały wspólników sp. z o.o. ma charakter konstytutywny

...

więcej