Przydatne informacje

28.10.2013

Sąd może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania adresu pozwanego

Dnia 18 października Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której wskazał, iż w sytuacji uchylenia nakazu zapłaty, wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazaniu sprawy do sądu właściwego, stosując art. 505[37] § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu przed dniem 6 lipca 2013 roku, sąd może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania właściwego adresu pozwanego. Należy jednakże podkreślić, iż powyższe dotyczy jedynie do spraw wszczętych przed 6 lipca 2013 r.

Podstawa prawna: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 roku, sygn. III CZP 63/13

wróć

24.10.2013

Zmiana wzorów formularzy do ZUS oraz formularzy statystycznych

...

więcej

14.10.2013

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo –akcyjnych w 2014 roku

...

więcej

07.10.2013

Wyrok o nieważności uchwały wspólników sp. z o.o. ma charakter konstytutywny

...

więcej