Przydatne informacje

24.10.2013

Zmiana wzorów formularzy do ZUS oraz formularzy statystycznych

Dnia 1 listopada 2013 roku wejdą w życie dwa rozporządzenia. Pierwsze z nich zmieni dotychczasowe formularze składane do ZUSu, w tym: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA,ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS ZSWA, a także wzór INFORMACJI MIESIĘCZNEJ DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ oraz wzór INFORMACJI ROCZNEJ DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Drugie ze wspomnianych rozporządzeń wprowadza wzory formularzy sprawozdawczych oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

wróć

28.10.2013

Sąd może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania adresu pozwanego

...

więcej

14.10.2013

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo –akcyjnych w 2014 roku

...

więcej

07.10.2013

Wyrok o nieważności uchwały wspólników sp. z o.o. ma charakter konstytutywny

...

więcej